Kluky čekají lékařské prohlídky

26.01.2018 09:49
K začátku roku už tradičně patří i absolvování pravidelné sportovní zdravotní prohlídky. Kluky čeká v průběhu měsíce února a absolvují ji v ordinaci MuDr. Beranové (Úslavská 75, Plzeň - bývalé sídlo PKFS, mezi halou "Loko" a bazénem na Slovanech). Cena prohlídky je stanovena na 350,-Kč a platí se na místě. 
 
Přesné termíny a rozpis pro jednotlivé kluky uveřejníme na webu ihned jak je od paní doktorky obdržíme, zároveň rozešleme informační e-mail. Prosíme, počítejte s tím, že se bude nejspíš jednat o dopolední termíny. Děkujeme za pochopení.
 
Kromě toho vás na začátku února požádáme, v rámci plánované informační schůzky i o podpis do potřebného dokumentu, Prohlášení o zdravotní způsobilosti.